POWRÓT

Stanowisko WZZ Forum-Oświata w sprawie rozporządzenia dotyczącego zakupu sprzętu do nauczania zdalnego

Stanowisko WZZ Forum - Oświata" w sprawie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.