POWRÓT

Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli

Prezentacja dotycząca wcześniejszych emerytur dla nauczycieli zaprezentowana przedstawicielom reprezentatywnych związków zawodowych na spotkaniu 26 kwietnia 2023 roku.