POWRÓT

Wsparcie Europejska Konfederacji Niezależnych Związków Zawodowych

Naszą walkę o wyższe wynagrodzenia i godność wspiera Europejska Konfederacja Niezależnych Związków Zawodowych (CESI) - druga, co do wielkości, europejska centrala związkowa, w której zrzeszony jest Wolny Związek Zawodowy „Solidarność-Oświata”. Na zdjęciu Klaus Heeger - Sekretarz Generalny CESI.