POWRÓT

Komentarz do proponowanych przez Rząd stawek wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli

1. Proponowane stawki wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli nie nie wzrastają o 1.500 zł, co obiecywał Premier D. Tusk.
2. Mimo, zdawałoby się, dużych podwyżek wynagrodzenia nauczycieli w porównaniu z wynagrodzeniem minimalnym (należnym każdej osobie podejmującej pracę bez względu na stopień skomplikowania obowiązków oraz poziom wykształcenia i kwalifikacji) kształtują się .....