POWRÓT

Stanowisko WZZ Solidarność-Oświata w sprawie projektu zmian w rozporządzeniu płacowym MEN